نتایج جستجو برای «علوم ششم»

پاورپوینت درس 6 علوم پایه ششم با موضوع ورزش و نیرو

دانلود پاورپوینت درس 6 علوم پایه ششم با موضوع ورزش و نیرو، در حجم 14 اسلاید، همراه با تصاویر متحرک و گرافیکی زیبا. این پاورپویت با موضوع ورزش و نیرو (درس 6 علوم پایه ششم) جهت آموزش و تفهیم بهتر مطالب به دانش آموزان عزیز تهیه گردیده است. در این فایل از از تصاویرکتاب و ...

قیمت : 6,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (زنگ علوم)

دانلود پاورپوینت درس اوّل کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با عنوان زنگ علوم، در حجم 22 اسلاید بسیار جذّاب با تصاویر گوناگون. این فایل جهت تدریس همکاران در کلاس هوشنمد طراحی و تهیه شده است . همچنین اولیای گرامی دانش آموزان می توانند ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم کتاب علوم تجربی پایه ششم (سرگذشت دفتر من)

دانلود پاورپوینت درس دوّم کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با عنوان سرگذشت دفتر من، در حجم 51 اسلاید بسیار زیبا و جذّاب. این فایل جهت استفاده معلّم های گرامی در کلاس هوشمند و همچنین استفاده و آموزش و یادگیری بهتر مفاهیم درس در خانه برای ....

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم کتاب علوم پایه ششم (کارخانه کاغذسازی)

دانلود پاورپوینت درس سوم کتاب علوم پایه ششم ابتدایی با عنوان کارخانه کاغذسازی، در حجم 25 اسلاید زیبا. شامل آموزش موضوع درس : کاغذ و مراحل ساخت آن و مواد مهم مورد استفاده در کارخانه کاغذسازی به همراه جواب قسمت های : آزمایش کنید ، جمع آوری اطلاعات ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهارم کتاب علوم پایه ششم (سفر به اعماق زمین)

دانلود پاورپوینت درس چهارم کتاب علوم پایه ششم ابتدایی با عنوان سفر به اعماق زمین، در حجم 22 اسلاید زیبا. شامل آموزش موضوع درس ( لایه های مختلف زمین ) و جواب بخش های : گفتگو ، آزمایش کنید و فکر کنید می باشد .ضمنا این پاورپوینت حاوی سئوالات متن درس به همراه ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 5 کتاب علوم پایه ششم (زمین پویا)

دانلود پاورپوینت درس پنجم علوم کلاس ششم ابتدایی با عنوان زمین پویا، در حجم 27 اسلاید زیبا. این فایل شامل آموزش مباحث درس (چگونگی ایجاد زلزله ، اثرات زلزله ، اقدامات ما قبل و هنگام و بعد از زلزله ، زلزله های مخرب تاریخ ایران ، آتشفشان و چگونگی ایجاد آن ، انواع آتشفشان ها ، مواد مذاب ....

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 6 کتاب علوم پایه ششم ( ورزش و نیرو 1 )

دانلود پاورپوینت آموزش درس ششم کتاب علوم پایه ششم ابتدایی، در حجم 21 اسلاید همراه با تصاویر جذاب. شامل آموزش موضوع درس، پاسخ به سئوالات قسمت های (فعالیت ، گفتگو، فکر کنید و علم و زندگی ، آزمایش کنید ، کاوشگری) و سئوالات متن درس به همراه پاسخ ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 7 کتاب علوم پایه ششم (ورزش و نیرو 2)

دانلود پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب علوم پایه ششم ابتدایی با عنوان ورزش و نیرو 2، در 45 اسلاید زیبا شامل آموزش موضوع درس، پاسخ به سئوالات قسمت های (آزمایش کنید، کاوشگری، فکر کنید و گفتگو کنید) و سئوالات متن درس به همراه پاسخ آنها و جواب کاوشگری ها می باشد.

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش درس هشتم علوم پایه ششم (طراحی کنیم و بسازیم)

دانلود پاورپوینت آموزشی درس 8 علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با عنوان طراحی کنیم و بسازیم، در حجم 31 اسلاید، همراه با تصاویر. از ویژگی این پاورپوینت ارزشمند میتوان به کامل بودن تمامی اسلاید آن، همانند کتاب درسی به طور زیبا و همراه با تصاویر بخش های مربوطه و ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش درس نهم علوم پایه ششم (سفر انرژی)

دانلود پاورپوینت آموزش درس نهم علوم پایه ششم با عنوان سفر انرژی، در حجم 34 اسلاید همراه با سئوالات متن درس و پاسخ آنها با تصاویر جذاب. با مشاهده این محتوای آموزشی، دانش آموزان با مفهوم انرژی و انواع انرژی ها و کاربردهای مهم و حیاتی آن در زندگی بشر و مقیاس ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش درس دهم علوم پایه ششم (خیلی کوچک، خیلی بزرگ)

دانلود پاورپوینت آموزش درس دهم کتاب علوم پایه ششم ابتدایی با عنوان خیلی کوچک، خیلی بزرگ، در حجم 25 اسلاید زیبا همراه با محتوا و تصاویر مربوط به موضوع درس (میکروسکوپ) و سئوالات متن درس با پاسخ. دانش آموزان عزیز پایه ششم ابتدایی با مشاهده این پاورپوینت با ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش درس یازدهم علوم پایه ششم (شگفتی های برگ)

دانلود پاورپوینت آموزش درس یازدهم کتاب علوم پایه ششم ابتدایی با عنوان شگفتی های برگ، در حجم 21 اسلاید جذاب. این اسلاید آموزشی، دانش آموزان را با مفهوم فتوسنتز و غذاسازی توسط انواع برگ ها و اهمیت حفظ و حراست از درختان و جنگل ها ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی