فایل های دسته بندی کنکور - صفحه 2

ترجمه کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی (لزگی)

دانلود رایگان ترجمه مهارت های کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی، تالیف دکتر امیر لزگی، در قالب فایل pdf و در حجم 126 صفحه. این فایل برای داوطلبان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مناسب می باشد.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی (کد 1125) + پاسخنامه سال 89

سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی (کد 1125) + پاسخنامه سال 89

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی (کد 1125) + پاسخنامه سال 88

سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی (کد 1125) + پاسخنامه سال 88

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی (کد 1125) + پاسخنامه سال 87

سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی (کد 1125) + پاسخنامه سال 87

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی (کد 1125) + پاسخنامه سال 86

سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی (کد 1125) + پاسخنامه سال 86

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سؤالات ارشد رشته علوم تربیتی3 (کد1123) + پاسخنامه سال 93

دانلود سؤالات ارشد رشته علوم تربیتی3 (کد1123) + پاسخنامه سال 93

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سؤالات ارشد رشته علوم تربیتی3 (کد1123) + پاسخنامه سال 92

دانلود سؤالات ارشد رشته علوم تربیتی3 (کد1123) + پاسخنامه سال 92

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سؤالات ارشد رشته علوم تربیتی3 (کد1123) + پاسخنامه سال 91

دانلود سؤالات ارشد رشته علوم تربیتی3 (کد1123) + پاسخنامه سال 91

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سؤالات ارشد رشته علوم تربیتی3 (کد1123) + پاسخنامه سال 90

دانلود سؤالات ارشد رشته علوم تربیتی3 (کد1123) + پاسخنامه سال 90

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی